Obowiązek informacyjny RODO


Administrator Danych Osobowych (ADO): REJ Travel Elżbieta Jakubowska

Role REJ Travel w kontekście RODO
W rozumieniu RODO "REJ Travel Elżbieta Jakubowska" zwany dalej "REJ Travel" może przetwarzać Państwa dane osobowe występując w dwóch rolach, czasami jednocześnie wobec tych samych danych:
- W roli Administratora Danych Osobowych (Administrator, ADO)
- W roli Podmiotu Przetwarzającego dane osobowe (PP)

Przetwarzanie danych przez REJ Travel odbywa się w następujących działach:
- ISP - Internet service provider - usługa dostępu do internetu oraz usługi VoIP oraz prefiks.
- Siemens.rejtravel.pl lub net4free.pl - sprzedaż central telefonicznych, telefonów, systemów bezpieczeństwa i monitoringu - usługi instalacyjne. Przetwarzanie danych odbywa się we własnym systemie informacyjnym na wydzielonych serwerach.

W kontekście przetwarzania danych osobowych obowiązują następujące zasady:
- REJ Travel przetwarza dane osobowe na podstawie rozporządzenia RODO (w szczególności art. 6, ust. 1, pkt. b i f)
- REJ Travel gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych
- REJ Travel nie udostępnia przekazanych jej danych jakimkolwiek podmiotom trzecim
- Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione
- Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych na żądanie, ich sprostowania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz ich usunięcia.
Po zakończeniu umowy, dane są archiwizowane, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
- Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każdy klient REJ Travel wyraża zgodę na tak pojęte przetwarzanie danych oraz ma prawo:
- anonimizacji swoich danych - a przynajmniej jej części dotyczy osób fizycznych.
- wglądu w swoje dane.
- zmiany lub usunięcia danych.

W razie wątpliwości i pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Numer telefonu lub adres email znajdziecie Państwo na każdej fakturze.

Z Poważaniem
Elżbieta Jakubowska


©Copyright REJ Travel


Sklep z narzędziami