Funkcje przycisków telefonu:

Telefon Optiset E basic
Telefon Optiset E standard
Telefon Optiset E memory
OptiPoint 500 economy
 • przypisanie numeru
 • lista skrócona
 • Rozłączanie
 • Kasowanie
 • Lista dzwoniących
 • Przeniesienie
 • Zamek telefonu
 • Funkcja niedostępny
 • Tekst odpowiedzi
 • Włączenie/Wyłączenie dzwonka
 • Przeniesienie na miasto
 • Przesłanie tekstu
 • Skrzynka pocztowa
 • Oddzwanianie
 • Książka telefoniczna
 • Mikrofon interkomu wł/wył
 • Grupa zbiorcza wł/wył
 • Ukrycie numeru
 • Pukanie bez syg.
 • Odebranie pukania
 • Rozmowa naprzemienna
 • Konferencja
 • Interkom
 • Kierunek
 • Powrót do linii
 • Zwolnić łącze
 • Przyporządkować nr.
 • Identyfikacja
 • Parkowanie
 • Skier. przejęcia
 • Grupa przejmowania
 • Numer konta
 • Koszt rozmowy
 • Odczyt kosztów
 • Termin
 • Wybieranie tonowe
 • Flash w linie
 • Info przy przyjmowania faksu
 • Doł. dzwonienia
 • Przytrzymać
 • Wewn. konsultacja
 • Przycisk łącza
 • Klawisz rozmów
 • Transmisja danych
 • Rozdział dzwonień
 • Podaj liczbę połączeń
 • Przełączanie poziomu
 • Wewnętrzna DISA
 • Przycisk procedury


©Copyright REJ Travel


Sklep z narzędziami